technik energypoland

Gwarancja na instalację 25 lat.

Najbardziej wydajne technologie solarne w Twoim domu, firmie lub gospodarstwie rolnym. Oszczędzaj i chroń środowisko.

Instalacja fotowoltaiczna oszczędza Twoje pieniądze
Pozytywny wpływ na środowisko
Uniezależnienie od cen dostawcy energii
Pełna legalizacja i gwarancja

W czym się specjalizujemy?

Certyfikowani instalatorzy

Twoja inwestycja fotowoltaiczna zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i SEP.

Optymalizacja kosztów

Wybieraj urządzenia pozwalające uzyskać maksymalną efektywność instalacji, przy zachowaniu trwałości i niskich kosztów.

Wsparcie

Wsparcie w zakresie konserwacji i modernizacji instalacji fotowoltaicznej.

Ekologia

Zgodność ze standardami ekologicznymi i Dyrektywami UE w zakresie ochrony przyrody

Projektowanie

Pełne projektowanie instalacji zawierające: szkic, plan rozmieszczenia oraz kosztorys.

Uniwersalność

Realizacja inwestycji zarówno na powierzchniach dachowych, jak również na gruncie przydomowych oraz na dużych farmach fotowoltaicznych

0 GW

Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznych na świecie

0%

Wzrosty cen energii w Polsce w ostatnim roku

0

Pozycja Polski na liście krajów UE w produkcji energii słonecznej

0%

Średnia stopa zwrotu z instalacji fotowoltaicznej